Jelentkezés SZM1 módszertani továbbképzésre

A továbbképzés célja: A sportmászó sportoktatók és sportedzők felkészítése az MHOK által bevezetett modulrendszerű hegymászó képzés Sziklamászó 1 (SZM1) moduljának oktatására. A továbbképzés minimális hallgatói létszáma 4 fő.

A továbbképzésen csak érvényes szövetségi tagegyesületi tagsággal lehet részt venni.

A továbbképzés menete:

1. A jelentkezők először egy ún. kompetencia felmérésen vesznek részt, amelyben az MHOK részéről biztosított 3 fős vizsgabizottság felméri a jelentkezők releváns sportszakmai tudását (SZM1 tanfolyam teljes ismeretanyaga) és egyénenként javaslatot tesz a képzés folytatására. Elutasítás esetén a jelentkező a következő továbbképzési alkalomra jelentkezhet.

2. A képzésbe bekerült hallgatók önálló felkészülésben elsajátítják a képzést vezető oktatók által biztosított MHOK szakmai anyagot, legkésőbb a gyakorlati oktatási alkalmak kezdetéig. Ehhez az MHOK kijelölt oktatói segítséget nyújtanak és igény esetén online konzultációval is támogatják a felkészülést.

3. Egy elméleti és egy teljes gyakorlati oktatási napon a hallgatók elsajátítják az SZM1 tanfolyamok specifikus oktatási módszertanát, tipikus tanfolyami szituációkat, vészhelyzeteket és azok megoldását.

4. A gyakorlati nap sikeres elvégzése után a hallgatók másnap gyakorlati vizsgát tesznek. A sikeres vizsga után a sportmászó sportoktató/edző kolléga az MHOK SZMSZ-ben deklarált jogállású tagjaként SZM1 tanfolyamot oktathat, melyeken jogosult az MHOK és az SZM1 logók használatára.

A kompetencia felmérés időpontja: 2024.05.07, 17:00, budapesti helyszínen, ami legkésőbb egy héttel a felmérés időpontja előtt kerül meghirdetésre.

A továbbképzés elméleti időpontja: 2024.05.28, 18:00, az online előadás 3 órát vesz igénybe

A továbbképzés gyakorlati időpontja és helyszíne: 2024.06.01-02, Bajót, Öreg-kő

A továbbképzés költsége: 100 000 Ft, ami nem foglalja magában az utazási költségeket, ellátást.

A továbbképzés jelentkezési határideje: 2024.04.30.

Jelentkezni ezen az űrlapon lehet.

Gyakori kérdések az alapfokú modulrendszerű sziklamászó képzésről

Miről szól az SZM1 tanfolyam?

Az SZM1 tanfolyam célja egy kötélhosszas, fix, erős pontokból kialakított standdal ellátott (saját stand építését nem igénylő), nittekkel, korszerűen biztosított sziklamászó utak biztonságos mászásához szükséges ismeretek elsajátítása.

A tanfolyam minimum 6 gyakorlati napot és kétszer másfél óra elméletet tartalmaz

Miről szól az SZM2 tanfolyam?

Az SZM2 tanfolyam célja több kötélhosszas, középhegységi, fix, erős pontokból kialakított standokkal ellátott, korszerűen biztosított sziklamászó utak biztonságos mászásához szükséges ismeretek elsajátítása.

A tanfolyam minimum 4 gyakorlati napot és kétszer másfél óra elméletet tartalmaz

Miről szól a TRAD tanfolyam? 

A TRAD tanfolyam egy vagy több kötélhosszas, középhegységi, saját köztespontok elhelyezésével és standok kiépítésével biztosítható sziklamászó utak biztonságos mászásához szükséges ismeretek elsajátítása.

A tanfolyam minimum 4 gyakorlati napot és kétszer másfél óra elméletet tartalmaz

Miért volt szükség a régi alapfokú sziklamászó tanfolyam átalakítására?
 • A régi alapfokú tanfolyam tartalmát és tematikáját több, mint 20 éve dolgozták ki. Azóta csak kisebb tartalmi változtatások történtek.
 • Részben az utólagos bővítések miatt nehezen befogadható, nagy tananyagot fogott át, ennek következtében 8-10 napos tanfolyamok kerültek megszervezésre
 • A hegy- és sziklamászó sport, a hozzá kapcsolódó technika és felszerelések, valamint a biztosító elemek fejlődése következtében a mászók által könnyebben elérhetővé váltak magasabb nehézségi fokozatok, megváltoztak a sziklamászó felszerelések, megváltozott mászóutak kiépítési stílusa sok esetben megengedőbbek lettek.
 • A magyar mászóoktatás nagyon távol került, elmaradt az alpesi országok oktatói gyakorlatától, az új tanfolyamrendszer kialakítása célul tűzte ki a felzárkóztatást
 • Jelenleg is zajlik a magyar hegy és sziklamászó oktatás UIAA akkreditációja. A jelenlegi tanfolyamrendszer kialakítása során ennek megfelelően nagy figyelmet kaptak a nemzetközi jó példák, és azok átültetése a magyar oktatási gyakorlatba.
 • a tanfolyam keretében egyszerre ismerkedtek a tanulók az alapvető mászó mozgásokkal, a sziklamászó felszerelésekkel, helyes használatukkal, a biztosító lánc elemeinek működésével
 • Sok témát lefedni próbáló tanmenet következménye, hogy a tananyag egy része “ismertető” jellegű marad, idő hiányában nem lehetett megfelelően elmélyülni benne
 • Magyarország a hasonló adottságú országokhoz képest elmarad a nemzetközileg is jegyezhető mászóteljesítmények mennyiségében. Meggyőződésünk, hogy ennek oka részben a mászóképzésben keresendő.
A régi alapfokú sziklamászó tanfolyamon másztunk saját elhelyezésű köztessel (például ékek) váltott előlmászásban. Ez megfelel az SZM 2 és TRAD tanfolyamok teljesítésének? 

A új modulrendszer három alapszintű tanfolyamainak (SZM1, SZM2, TRAD) összevont formában, egyidejűleg történő teljesítésére nincsen mód. A tanfolyamok teljesítése között szükségesnek tartjuk a mászók önálló tapasztalatszerzését, melynek során gyakorlatban is rögzülnek a tanfolyamokon tanultak. A három közül egy éven belül maximum két tanfolyam elvégzése lehetséges. Ezzel is az önálló tapasztalatszerzésére próbáljuk biztosítani a szükséges időt. 

A három tanfolyam teljesítésének össz ideje minimum 14 gyakorlati nap és 9 órányi elméleti előadás, szemben a régi alapfokú sziklamászó tanfolyam kb 10 nap gyakorlatával. 

Régi alapfokú végzettségem van, milyen tanfolyamokra mehetek ezzel a végzettséggel?

A 2021. év december 31-ig teljesített “Alapfokú sziklamászó tanfolyam” képzéseket az MHSSZ a modulrendszerű képzés “Sziklamászó 1 (SZM1)” tanfolyami szintjén tudja akkreditálni. 

A régi alapfokú végzettség a következő tanfolyamokon való részvételre jogosít fel:

 • SZM2
 • TRAD,
 • MHJ 
 • Téli alpesi

Ugyanakkor nem ad elegendő tudást a nyári alpesi tanfolyamra jelentkezéshez, tekintettel arra, hogy ott a többkötélhosszas mászás, valamint a saját elhelyezésű köztesek használatának készségszintű ismerete szükséges a nyári alpesi tanfolyam tananyagának elsajátításához.

Kik oktathatnak hegy és sziklamászó tanfolyamokon? 

Az MHSSZ által elfogadott tanfolyamokon az MHOK tagjai oktathatnak. 

Az hegymászó sportoktató végzettséggel  rendelkező oktatók a következő tanfolyamokon oktathatnak: 

SZM1, SZM2, TRAD

A hegymászó sportedző végzettséggel rendelkező oktatók minden MHOK által akkreditált tanfolyamon oktathatnak.

A sportmászó edző végzettséggel rendelkező oktatók SZM1 tanfolyamon oktathatnak. 

Az MHSSZ és az MHOK közleménye az oktatási rendszer megújításáról

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség, a Magyar Hegymászó Oktatói Kollégium (MHOK) 2021. november 22-i közgyűlésének döntését és az oktatásban mérvadó szakmai szervezetek (IFMGA, UIAA Mountaineering Committee) ajánlását alapul véve 

2022-től az “Alapfokú sziklamászó tanfolyam” nevű képzését kivezeti 

az MHSSZ által jövőben támogatott tanfolyami képzések közül.

Az “Alapfokú sziklamászó tanfolyam” helyét a fejlett alpesi országokban elterjedt modulrendszerű képzés váltja fel, követve a hegy- és sziklamászó sport, a hozzá kapcsolódó technika és felszerelések fejlődését. A modulrendszerű képzés felépítése lehetőséget ad az oktatott ismeretanyagok fókuszált elsajátítására, illetve a tanfolyamelemek közötti időszakban a megszerzett ismeretek elmélyítésére.

A modulrendszerű képzés összhangban van a hegymászósportok sokszínűségét definiáló Tiroli Deklarációval és könnyen integrálható az európai képzési rendszerekbe. A modulrendszerű képzés alapfokú tudást biztosító tanfolyamai a következők:

Sziklamászó 1 (SZM1)

Kizárólag egy kötélhosszas, fix, erős pontokból kialakított standdal ellátott (saját stand építését nem igénylő), nittekkel, korszerűen biztosított sziklamászó utak biztonságos mászásához szükséges ismeretek elsajátítása.

Sziklamászó 2 (SZM2)

Több kötélhosszas, középhegységi, fix, erős pontokból kialakított standokkal ellátott, korszerűen biztosított sziklamászó utak biztonságos mászásához szükséges ismeretek elsajátítása.

Tradícionális (Trad)

Egy vagy több kötélhosszas, középhegységi, saját köztespontok elhelyezésével és standok kiépítésével biztosítható sziklamászó utak biztonságos mászásához szükséges ismeretek elsajátítása. 

A teljesített régi típusú “Alapfokú sziklamászó tanfolyam” képzéseket az MHSSZ a modulrendszerű képzés Sziklamászó 1 (SZM1) tanfolyami szintjén tudja akkreditálni a jövőben.

Budapest 2022.02.08 

Mászófelszerelés fertőtlenítése – a Petzl közleménye

A COVID-19 járvány miatt – habár elvileg otthon kellene maradnunk – továbbra is érthető érdeklődés kíséri a hegymászó felszerelés fertőtlenítésének lehetőségeit.

Az előző cikkünkben bemutattuk az általánosan használt módszereket, a háztartásokban is elérhető vegyszereket. Arra megállapításra jutottunk, hogy egyelőre nincsen olyan, háztartásokban széleskörűen elérhető vegyszer aminek fertőtlenítő célú alkalmazása összhangban volna a gyártói ajánlásokkal. A téma kapcsán a Petzl is állást foglalt és az alábbiakban összefoglaljuk a közlemény tartalmát.

News – Petzl Recommendations for disinfecting your equipment – Petzl Other

Petzl Other. During the current COVID-19 crisis, many of you have sent us questions on how to disinfect your equipment. Here are the basics that you need to know.

Forrás: www.petzl.com/INT/en/Professional/News/2020-4-17/Recommendations-for-disinfecting-your-equipment

 • a Petzl hegymászófelszerelések (egyéni védőfelszerelés, PPE) tisztításakor mindig a gyártó által kiadott használati útmutatóban leírtak az irányadóak
 • a kémiai tisztítószerek roncsolják a felszerelés anyagát, az egyetlen tesztelt és ajánlott módszer a szappan és a víz
 • a COVID-19 vírus kórházi dekontaminációja vagy magas hőmérsékleten (>150 °Celsius) vagy alacsony hőmérsékleten (<100 °Celsius) ÉS hipó-oldat (NaOCl vizes oldata) használatával zajlik. Ezek közül a protokollok közül egyik sem használható a Petzl termékeinek fertőtlenítéséhez. A jelen dátumig egyetlen egészségügyi szakhatóság sem rendelkezik olyan hivatalos, megbízható fertőtlenítési protokollal, amely alacsony hőmérsékleten (<100 °Celsius) de hipó-oldat nélkül fejtené ki hatását.

Emiatt a Petzl az alábbiakat javasolja:

 • a felszerelést használatát követően tartsuk 72 órás karanténban
 • legfeljebb 65 °Celsius fokos szappanos vizes kézi mosást alkalmazzunk (Figyelem: ezen kivételesen magas hőmérséklet kizárólag a COVID-19 járvány ideje alatt elfogadott, minden más esetben a használati utasításban is leírt, 30 °Celsius fok alatti mosási hőmérséklet alkalmazandó.

A felszerelés szárítására a használati útmutatóban leírtak követendőek.

A fenti módszer  nagyban lecsökkenti a felszerelés használatán keresztüli fertőzés lehetőségét, de azt természetesen 100%-ban nem zárja ki. Egyéb, alacsony hőmérsékletű dekontaminációs protokollok,  információk tekintetében az adott ország helyi járványügyi előírásai mérvadóak.

Mászófelszerelés fertőtlenítése – mi a teendő?

A közösen, vagy mások által is használt tárgyak – így a mászófelszerelés is – járványügyi szempontból kiemelt kockázatot jelentenek. A COVID-19 pandémia kapcsán több helyen is felmerült a bérelt vagy közösen használt hegymászó felszerelések ( is pl. kötél, köztesek vagy bérelt felszerelés) fertőtlenítésének kérdése, a következőkben erre próbálunk választ adni.

Jelenlegi ismereteink szerint a COVID-19-fertőzés emberről emberre terjed, ugyanolyan mechanizmuson keresztül, mint a többi közönséges megfázás- vagy influenzavírus, azaz tüsszentéssel vagy szembe köhögéssel vagy a fertőzött beteg szekrécióival való érintkezés révén. Mivel a járványt egy vírus okozza, bennünket a vírus inaktiválására alkalmas módszerek hegymászó felszerelésre gyakorolt hatása érdekel.

A fertőtlenítésre használt módszerek lehetnek fizikaiak és kémiaiak. A fizikai fertőtlenítő eljárások jellemzően hőenergia közlésén (száraz- vagy nedveshő, vízgőz) vagy pedig nem ionizáló sugárzás (UV) alkalmazásán alapulnak.  A kémiai fertőtlenítő eljárások során valamely antimikrobiális hatású vegyületet (vagyok azok kombinációját) használjuk a mikrobák elpusztítására vagy inaktiválására.

A hegymászásban használatos kötelek, kötélgyűrűk, hevederek többnyire poliamid (nylon) vagy  ultranagy molekulatömegű polietilén (Dyneema, Spectra) vagy pedig ezekből kevert anyagúak. Az UV sugárzás roncsoló hatása mindkét műanyag esetében közismert (1), emiatt az UV sugárzáson alapuló fertőtlenítő eljárások nem használhatóak ilyen anyagú hegymászó felszerelések esetén. Másrészről a gyártói előírások (pl. (2)) általában tiltják a 30-70 Celsius feletti hőmérsékleten való alkalmazást is, így a magas hőmérsékletű fertőtlenítés sem járható út.

A kémiai fertőtlenítő anyagok lehetnek szerves vagy szervetlen vegyületek, amelyek kémhatásuk (savas, lúgos) és/vagy fehérjeroncsoló (denaturáló) hatásuk révén képesek a mikrobákat elpusztítani vagy hatástalanítani. A rendelkezésre álló összes kémiai fertőtlenítőszer bemutatása meghaladja ezen írás terjedelmét, mégis kiemelhető, a háztartásokban használt két leggyakoribb szer:

 • etil-alkohol (etanol)
 • hipo (nátrium-hipoklorit vizes oldata)

Az etanol a fertőtlenítő hatását a fehérjék denaturálása révén fejti ki, de csak akkor, ha az etanolkoncentráció a 70 térfogatszázalékot meghaladja. Jellemzően 96 V/V%-os etanol vízzel való hígításával kaphatunk 70 – 80 V/V% etanol oldatot, ami fertőtlenítésre jól használható. Hátránya, hogy drága és kellő mennyiségben, koncentrációban nehezen hozzáférhető .

A hipo egy régóta ismert olcsó és hatékony fertőtlenítő szer, melynek fő hatóanyaga a hipoklórossav (HOCl). A pontos mikrobaölő hatás mechanizmusa sokrétű és teljes egészében még nem feltárt. A háztartásokban a hipoklórossav nátrium sója, a nátrium-hipoklorit 5-7%-os oldatával találkozhatunk, amely ezen kívül még tartalmaz 0.5 – 2% nátrium-hidroxidot (NaOH).

Mindkét anyag használata tilos a Black Diamond varrott hevedereihez mellékelt használati útmutató szerint (2). A fertőtlenítést igénylő felszerelés esetén még tovább megy: ki kell dobni!

Érdekességképpen a Black Diamond QC laboratóriuma elvégzett egy kísérletsorozatot, melyben a gyakori háztartási szerek hatását vizsgálták varrott hevederekre (3). A hevederek 22 kN teherbírású nylon és Dyneema hevederek voltak. A vizsgált anyagok nagyjából a következők:

 • növény tápoldatok (3-4 féle)
 • ammónium-hidroxid tartalmú általános tisztító
 • ecetsav tartalmú tisztítószer (Heinze Vinegar)
 • sósav  tartalmú medence és akvárium felülettisztító szerek (Kem-Tek)
 • kénsav tartalmú tisztító szerek (Oxi-Clean, Woolite)
 • kénsav tartalmú akváriumi kémhatás szabályzó (Aquarium pH Lower)
 • nátrium-hipoklorit tartalmú hipo (Chlorox Regular)
 • aceton

A teszt során 30 percre beáztatták az anyagokat, majd 15 perc szárítás után tesztelték a teherbírásukat, szakadásig. Minden esetben 3 minta teherbírását átlagolták. Az így kapott eredmények alapján további tesztekre került sor azoknál a szereknél, ahol a legnagyobb mértékű teherbírás csökkentést tapasztalták. a szűkített listában a következő szerek szerepeltek:

Szer típusaDyneema,
teherbíráscsökkenés
%
Nylon
teherbíráscsökkenés
%
Akváriumi kémhatás szabályzó (kénsav)0%35%
Aceton17%7%
Hipo 3%9%
Kénsav tartalmú tisztítószerek1%9%
Medence és akvárium felülettisztító szerek (sósav)41%91%
Ecetsav tartalmú tisztítószerek20%13%

Mint várható volt, az erős szervetlen savak (sósav, kénsav) fejtették ki a legerősebb roncsoló hatást. A megismételt tesztnél 72 órára áztattak be varrott hevedereket és 24 óra száradás után vizsgálták a teherbírást, itt viszont már csak egy mintát teszteltek.

Szer típusaDyneema,
teherbíráscsökkenés
%
Nylon
teherbíráscsökkenés
%
Akváriumi kémhatás szabályzó (kénsav)19%92%
Aceton0%10%
Hipo 33%73%
Kénsav tartalmú tisztítószerek3%5%
Medence és akvárium felülettisztító szerek (sósav)36%97%
Ecetsav tartalmú tisztítószerek0%4%

Mint látható, a szervetlen savak mellett a háztartási hipó is jelentős roncsoló hatást fejt ki.

Végezetül a beülők kerültek sorra: a derékrészüket áztatták be 24 órára majd tesztelték a teherbírásukat.

Szer típusaTeherbíráscsökkenés
%
Akváriumi kémhatás szabályzó (kénsav)99%
Hipo 85%
Medence és akvárium felülettisztító szerek (sósav)53%

Konklúzió

A jelenlegi szituációban az a felelős magatartás, ha nem adunk és nem keresünk okot a felszerelésünk fertőtlenítésére. A Black Diamond által elvégzett kísérlet eredményei pedig arra utalnak, hogy jelenleg nincsen eseti vagy rendszeres használatra alkalmas, a felszerelés anyagát nem károsító kémiai fertőtlenítőszer a háztartások birtokában.

Továbbra is igaz, hogy a felszereléshez mellékelt használati útmutatás a mérvadó.

Forrás:

(1) https://www.blackdiamondequipment.com/en/qc-lab-gear-doesnt-last-forever–slings–quickdraws/qc-lab-gear-doesnt-last-forever–slings–quickdraws.html

(2) https://www.blackdiamondequipment.com/on/demandware.static/-/Sites-bdel/default/dw35d25b5b/files/MM5824_J_Runners%20and%20Dogbones_IS-WEB.pdf

(3) https://www.blackdiamondequipment.com/en_US/qc-lab-acid-harness.html